Price (EOS)Amount(WAX)Total (EOS)
No asks
0.00000000 EOS
No bids
WAXbosibc.io/ EOS
Change 24H:
-2.3%
Volume 24H: 12.49 EOS
Latest Deals
Price (WAX)Amount (EOS)Time