Price (EOS)Amount(WAX)Total (EOS)
No asks
0.00 EOS
No bids
WAXbosibc.io/ EOS
Change 24H:0.0%Volume 24H: 0.50 EOS
Latest Deals
Price (WAX)Amount (EOS)Time